Sodelovanje

V Slovenskem genomskem projektu sodelujemo:

- Klinični inštitut za genomsko medicino Univerzitetni klinični center Ljubljana

- Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta

- Onkološki inštitut Ljubljana,

- Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.